Công chức làm việc riêng trong giờ làm việc có bị kỉ luật

công chức làm việc riêng

Công chức làm việc riêng trong giờ làm việc có bị kỉ luật

Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước chơi Facebook, xem phim,tán ngẫu trong giờ làm việc đang trở nên phổ biến, không khó để bắt gặp việc đăng tải các hình ảnh, bình luận, chia sẻ thông tin cá nhân…của CBCC trong giờ hành chính. Vậy, việc cán bộ, công chức làm việc riêng trong giờ làm việc có vi phạm và xử lý gì không?Trong bài viết này, hãy cùng Luật

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp