Công thức tính lương hưu mới nhất 2019

Công thức tính lương hưu mới nhất 2019

Chế hộ hưu trí là một trong những mục tiêu cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm khuyến khích và hộ trợ một phần nào đấy cho người lao động khi về hưu. Công thức tính lương hưu mới nhất được quy định cụ thể dưới bài viết này như sau. Căn cứ: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Nghị định 115/2015 NĐCP Nội dung tư vấn 1. Điều kiện hưởng lương hưu cơ

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động