Đã thôi quốc tịch có được nhận thừa kế?

Đã thôi quốc tịch có được nhận thừa kế?

Việc lập di chúc để lại tài sản cho người khác sau khi chết nhằm bảo đảm tài sản được nhiều người nghĩ tới. Tuy nhiên tài sản để lại đó là gì? Đối tượng được hưởng trong di chúc là ai cũng là yếu tố quan trọng để xem xét người đó có được hưởng thừa kế hay không. Cùng Luật sư X tìm hiểu việc vấn đề đã thôi quốc tịch có được nhận thừa kế hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự năm 2015

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế