đăng kí địa điểm kinh doanh

ĐĂNG KÍ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – “CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL STUDIO 77”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL STUDIO 77 Ngày 05 tháng 06 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục đăng kí địa điểm kinh doanh cho "CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL STUDIO 77". Nhờ đó, từ ngày 05/06/2019  trở đi, Công ty sẽ chính thức được kinh doanh tại địa điểm là địa chỉ trên Giấy

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp