ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – ” CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH”

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – ” CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH" Ngày 28 tháng 02 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp"cho "CÔNG TY TNHH EDRA VIỆT NAM". Nhờ đó, từ ngày 26/02/2019 trở đi, "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp