ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỘC LỘC PHÁT”

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỘC LỘC PHÁT”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỘC LỘC PHÁT" Ngày 18 tháng 06 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp" cho khách hàng là Qúy Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lộc Lộc Phát. Nhờ đó, từ ngày 17/06/2019 trở đi, CÔNG TY CỔ

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp