Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất năm 2019

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất năm 2019

Vì những lý do đặc biệt để đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công, an toàn xã hội, đạo đức và sức khỏe cộng động,... mà một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện thì mới được cấp phép hoạt động. Dưới đây là danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất năm 2019 Căn cứ: Luật đầu tư năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2017  Nội dung tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp