Di chúc bằng văn bản có hiệu lực pháp luật?

Di chúc bằng văn bản có hiệu lực pháp luật?

Di chúc bằng văn bản có hiệu lực pháp luật?

Di chúc là bằng chứng cho ý chí của cá nhân về việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Đa phần, người ta thường lập di chúc bằng văn bản. Vậy khi nào thì di chúc bằng văn bản có hiệu lực pháp luật? Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Sau khi qua đời, việc phân chia tài sản của người chết để lại sẽ có phần

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự