di chúc không hợp pháp

Thế nào là di chúc không hợp pháp?

Thế nào là di chúc không hợp pháp?

Bảo đảm quyền con người cũng như quyền đối với tài sản, nhà nước đã đặt ra chế định thừa kế nhằm bảo vệ quyền định đoạt tuyệt đối đối với tài sản của một người khi người đó đã chết. Một trong những nội dung của chế định đó là sự thể hiện ý chí của chủ thể thông qua di chúc. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thế nào là di chúc không hợp pháp trong nội dung bài viết dưới đây nhé!  Căn cứ pháp lý

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế