Điều kiện để cấp văn bằng đăng kí sáng chế

Điều kiện để cấp văn bằng đăng kí sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp . Vậy điều kiện để được cấp văn bằng đăng kí sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này. Căn cứ pháp lý Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Nội dung tư vấn 1. Có tính mới: Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai