Điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự 2018

Điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự 2018

Để được tham gia nghĩa vụ quân sự (đi bộ đội) cần đáp ứng nhiều điều kiện nhất định. Do đó, hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về điều đó. Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn 1. Tiêu chuẩn tuyển quân (Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP) Về tuổi đời: Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự