Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất

Việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, đồng nghĩa với việc người lao động sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình do việc đã tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, một trong những khoản trợ cấp đáng quan tâm đó là trợ cấp thôi việc. Điều kiện nào thì được hưởng trợ cấp? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật lao động 2012 Luật bảo hiểm xã hội Nghị định

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động