Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là gì?

Khi thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì thường ta sẽ thấy hồ sơ đăng ký đều yêu cầu về điều lệ công ty. Vậy điều lệ công ty là gì? Hãy đọc bài viết này để biết nó là gì nhé! Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Điều lệ công ty là gì? Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định rõ điều lệ công ty là gì. Nhưng thông qua nội dung và mục đích thì ta có thể hiểu điều

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp