điều tra dân số

dân số

Không tham gia điều tra dân số bị phạt 10 triệu

Ngày 01/04 vừa qua, Chính phủ đã phát động cuộc Tổng điều tra dân số 2019 theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, người dân phải cung cấp các thông tin cần thiết cho các điều tra viên để làm cơ sở tổng hợp về dữ liệu dân số. Vì vậy, việc tham gia điều tra dân số là nghĩa vụ của người dân, tuy nhiên nếu bạn không muốn tham gia thì có bị sao không? Bài viết này của Luật

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính