Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là khác nhau

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là khác nhau

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là khác nhau

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là hai văn bản pháp lý có tính chấp gần như tương tự do đó sẽ khiến nhiều người nhầm lẫn. Việc không phân biệt kỹ sẽ khiến gặp nhiều rủi ro pháp lý. Trong bài viết này LSX sẽ giúp các bác phân biệt? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật công chứng chứng thực 2015 Nội dung tư vấn: Để phân biệt cụ thể thì chúng ta cần xét trên các phương diện như sau: 1.

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự