giống cây trồng

Thủ tục chuyển nhượng giống cây trồng

Trong những năm gần đây, liên tiếp những thương vụ chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng với giá “khủng” diễn ra đã cho thấy hoạt động mua bán “chất xám” trong ngành nông nghiệp đã thực sự sôi động. Đối với các tài sản hữu hình, các bên chỉ cần phải thực hiện việc giao kết hợp đồng là có thể thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản (đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải thực