Hình phạt bổ sung theo theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Hình phạt bổ sung theo theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý:  Khoản 10, 11, 12 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nội dung điều luật: Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 9 Điều này mà

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính