Họ

Họ, hụi, biêu, phường là gì?

Chơi họ, hụi là một hình thức huy động vốn đã có tập quán lâu đời. Tuy nhiên, trong những năm gần đây chúng lại đang biến tướng và trở thành một vấn nạn cho xã hội để lại những hậu quả đau lòng. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 2 năm 2019 và sắp có hiệu lực vào ngày 5 tháng 4 năm 2019 Nội dung tư vấn 1. Họ, hụi, biêu phường là gì? Chơi họ, hụi

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự