hóa đơn điện tử

phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có thể giúp doanh nghiệp giảm tới 70% các bước phát hành, rút ngắn 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn và tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn. Những con số này thực sự có ý nghĩa cách mạng trong doanh nghiệp. Sử dụng hóa đơn điện tử là một giải pháp tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Vậy thủ tục phát hành hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính