Học thạc sỹ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Học thạc sỹ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Học xong đại học và có mong muốn học cao hơn lên thạc sỹ. Cùng lúc đó thì xã gửi giấy gọi nhập ngũ, vậy học thạc sỹ có phải là điều kiện để hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Học đại học chính quy là căn cứ để được hoãn nghĩa

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự