Hợp đồng cộng tác viên là gì? Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động không?

Hợp đồng cộng tác viên là gì? Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động không?

Hợp đồng cộng tác viên là gì? Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động không?

Ngày nay, không ít người lao động có hình thức làm việc cộng tác viên cho các công ty, các website,...Vấn đề đặt ra ở đây là giữa người chủ với họ có thống nhất với nhau về một hợp đồng. Đó là hợp đồng cộng tác viên. Vậy hợp đồng cộng tác viên là gì? Nó có phải là một dạng của hợp đồng lao động không? Hãy cùng Luật sư X làm rõ vấn đề dựa trên hai khía cạnh dưới đây.   Căn cứ pháp lí

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự