hưởng nguyên lương

“Khi nào nghỉ việc được hưởng nguyên lương?” đã bị khóa Khi nào nghỉ việc được hưởng nguyên lương?

Khi nào nghỉ việc được hưởng nguyên lương?

Người lao động dù có chăm chỉ thế nào thì cũng có lúc cần thời gian để giải quyết việc riêng. Theo đó, có lúc sẽ vẫn được hưởng lương, có khi lại không. Vậy trường hợp nào nghỉ việc được hưởng nguyên lương? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ:  Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn Bộ luật lao động quy định về trường hợp nghỉ việc được hưởng

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động