không có người làm chứng có hợp pháp không?

Di chúc tự mình lập, không có người làm chứng có hợp pháp không?

Di chúc tự mình lập, không có người làm chứng có hợp pháp không?

Hiện nay, bên cạnh việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì còn một hình thức khác tôn trọng ý kiến của người để lại thừa kế hơn, đó là phân chia di sản thừa kế theo di chúc. Vậy như thế nào là một bản di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận? Có trường hợp nào người để lại di sản thừa kế tự mình lập, không có người làm chứng mà hợp pháp không? Để trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự