không đóng Bảo hiểm xã hội

ông ty không đóng bảo hiểm cho người lao động bị phạt thế nào?

Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động bị phạt thế nào?

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi và nghĩa vụ mà hầu hết người lao động phải tham gia. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội để tiết kiệm được một khoản "kha khá". Vậy công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động sẽ bị phạt thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ:  Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1.

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động