Làm hỏng máy móc của công ty có phải bồi thường?

Làm hỏng máy móc của công ty có phải bồi thường?

Dân gian có câu “nhân vô thập toàn”, đúng vậy con người không có ai là hoàn hảo, không ai trong cả quá trình sống và làm việc mà có thể tránh khỏi thiếu sót. Người lao động cũng vậy, khi tham gia vào quan hệ lao động với người sử dụng lao động là công ty, doanh nghiệp,... thì họ trở thành bên yếu thế hơn. Trong quá trình làm việc họ có thể gây ra những thiệt hại về máy móc. Tuy nhiên không phải cứ

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác