Làm thế nào tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm

Làm thế nào tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm

Làm thế nào tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm

Số lượng các doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh lên đến con số hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cùng với đó là tỷ lệ với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Thời hạn tạm dừng kinh doanh tối đa của doanh nghiệp không quá 2 năm. Vậy làm thế nào để tạm ngừng kinh quá 2 năm. Dưới đây là nội dung tư vấn. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp