Lãnh sự quán

Lãnh sự quán là gì?

Lãnh sự quán là gì?

Lãnh sự quán chiếm vai trò quan trọng trong đối ngoại của Việt Nam. Nhưng bạn đã biết đại sứ quán là gì? có vai trò gì?. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X:   Căn cứ: Công ước viên 1980 Nội dung tư vấn: 1. Lãnh sự quán là gì? Lãnh Sự Quán là cơ quan ngoại giao của một nước được đặt ở thành phố của một nước khác, phụ trách một vùng nào đó. Đây là nơi làm việc của

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự