Lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không?

Lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không?

Doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và cơ hội làm ăn sẽ sử dụng đến mô hình chi nhánh. Vậy thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không? Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: 1. Chi nhánh là gì? Chi nhánh có thể hiểu đơn giản là một đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, với chức năng đại diện theo ủy quyền, thực hiện chức năng kinh doanh, phân phối, tiếp thị,

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp

Lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không?

Doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và cơ hội làm ăn sẽ sử dụng đến mô hình chi nhánh. Vậy lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không? Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Chi nhánh là gì? Chi nhánh có thể hiểu đơn giản là một đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, với chức năng đại diện theo ủy quyền, thực hiện chức năng kinh doanh, phân phối, tiếp thị, quảng bá

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp

Lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không?

Doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và cơ hội làm ăn sẽ sử dụng đến mô hình chi nhánh. Vậy lập chi nhánh công ty khác tỉnh được không? Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Chi nhánh là gì? Chi nhánh có thể hiểu đơn giản là một đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, với chức năng đại diện theo ủy quyền, thực hiện chức năng kinh doanh, phân phối, tiếp thị, quảng bá

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp