Lỗi chở người trên xe được kéo

Lỗi chở người trên xe được kéo

Điểm k, l khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 100.000đ - 200.000đ Mức phạt cụ thể: 150.000đ ( Nguyên tắc phạt tiền cụ thể với lỗi chở người trên xe được kéo) Nội dung điều luật: Căn cứ pháp lý:  Điểm i khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 600.000đ - 800.000đ  Mức phạt cụ thể: 700.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 5. Xử phạt người

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính