Lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy đối với xe máy

Lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy đối với xe máy

Căn cứ pháp lý:  Điểm b khoản 8, khoản 11 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 3.000.000đ - 4.000.000đ  Mức phạt cụ thể: 3.500.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 8. Phạt

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính