Lỗi về giấy đăng ký xe gắn máy

xe gắn máy

Lỗi về giấy đăng ký xe gắn máy

Căn cứ pháp lý:  Điểm a, b, c khoản 3 Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 300.000đ - 400.000đ  Mức phạt cụ thể: 350.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính