luật sư khởi kiện hành chính

dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án hành chính

Dịch vụ luật sư khởi kiện hành chính

Luật sư khởi kiện hành chính (Luật sư đại diện tiến hành tố tụng hành chính) là dịch vụ pháp lý do Luật sư cung cấp nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ việc hành chính liên quan đến khiếu nại và tố cáo hoạt động của cán bộ, cơ quan nhà nước. Trong cuộc sống hàng ngày, những hành vi hành chính và quyết định hành chính thường xuất hiện ở các lĩnh vực như: Giao thông

23 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư giao thông