Lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2019

Lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2019

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu dành cho những người có phát sinh các thu nhập từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác. Do đó, có rất nhiều người thắc mắc là những nguồn thu nhập nào phải chịu thuế và mức thu nhập tối thiểu là bao nhiêu sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề nêu trên Căn cứ: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH về Luật thuế thu

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động