mất giấy tờ

mất giấy tờ

Mẫu đơn xin xác nhận mất giấy tờ mới nhất 2019

Đơn xin xác nhận mất giấy tờ là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự kiện cá nhân này bị mất một số loại giấy tờ nhất định vào thời gian nhất định. Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận mất giấy tờ mới nhất 2019 mà các bạn nên tham khảo. Nội dung tư vấn 1. Các nội dung cần có trong đơn xin xác nhận mất giấy tờ Tiêu đề đơn : Đơn xin xác nhận mất giấy tờ

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính