Muốn thôi quốc tịch Việt Nam làm những thủ tục gì?

Muốn thôi quốc tịch Việt Nam làm những thủ tục gì?

Hiện nay có rất nhiều vì một số lý do mà có ý định muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Vậy họ cần tiến hành những thủ tục gì để xin thôi quốc tịch Việt Nam. Với bài viết này, Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Căn cứ: Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Thông tư số

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính