Nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thực tế, người lao động nghỉ ngang khi đang làm việc là điều khá phổ biến. Vậy trong trường hợp này, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu! Căn cứ: Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Việc làm năm 2013; Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự