nghỉ việc có cần báo trước không

Nghỉ việc có cần báo trước hay không?

Tự nhiên bạn muốn nghỉ việc, nhảy việc sang một chỗ mới có đãi ngộ tốt hơn. Bạn hỏi rằng liệu nghỉ việc như vậy có phải thông báo và thông báo trước bao nhiêu lâu. Hãy tham khảo bài viết này của LSX để nắm rõ hơn. Căn cứ: Bộ luật lao động Nội dung tư vấn Hợp đồng lao động tôi chia làm 2 loại chính: Hợp đồng lao động xác định thời hạn (ví dụ ký 1 năm 1 lần) Hợp đồng không xác

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động