Người chuyển giới

THỦ TỤC ĐỔI TÊN KHAI SINH

Người chuyển giới có được đổi tên khai sinh?

Trong những năm qua, xã hội Việt Nam đã có cái nhìn rộng mở hơn đối với người chuyển đổi giới tính, pháp luật hiện nay cũng đã cho phép việc chuyển giới và có những quy định thoáng hơn cho người chuyển giới trong việc thừa nhận giới tính thực sự của mình. Và rồi điều mà rất nhiều người chuyển đổi giới tính quan tâm sâu sắc về việc được thay đổi họ, tên cho bản thân mình sau khi đã thay đổi giới

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự