Người giúp việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Người giúp việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Người giúp việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với lao động là người giúp việc gia đình, bảo hiểm xã hội cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy người lao động là người giúp việc có được đóng

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự