Nguyên tắc hoàn thuế giá trị gia tăng?

Nguyên tắc hoàn thuế giá trị gia tăng?

Nguyên tắc hoàn thuế giá trị gia tăng?

Để khuyến khích hoạt động sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp trong thị trường nội địa, khuyến khích hoạt động xuất khẩu ra thị trường quốc tế, cũng như khuyến khích các hoạt động viện trợ nhân đạo, ... mà pháp luật về thuế giá trị gia tăng của Việt Nam đã ban hành quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân nhất đinh. Vậy trường hợp nào thì được hoàn thuế

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự