Những người trong cùng gia đình có được thành lập công ty cổ phần không?

Những người trong cùng gia đình có được thành lập công ty cổ phần không?

Kinh tế tư nhân đang là động động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong các loại hình doanh nghiệp đó là công ty cổ phần. Vậy những ai được thành lập và những người cùng gia đình có được thành lập công ty cổ phần không? Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Công ty

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp