Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Thừa kế là một trong những phần quan trọng trong Bộ luật dân sự. Để bảo vệ lợi ích của một số người trong diện những người thừa kế theo pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, pháp luật đã hạn chế quyền định đoạt của người lập di chúc. Trong bài viết này , Hãy cùng Luật sư X  tìm hiểu quy định của pháp luật về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế