Những trường hợp truất quyền hưởng di sản thừa kế

Những trường hợp truất quyền hưởng di sản thừa kế

Những trường hợp truất quyền hưởng di sản thừa kế

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật thì những người thừa kế được hưởng phần di sản do người chết để lại. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp những người thừa kế bị truất quyền hưởng di sản. Vậy những trường hợp đó được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế