Ốm nặng thì lập di chúc kiểu gì?

Ốm nặng thì lập di chúc kiểu gì?

Ốm nặng thì lập di chúc kiểu gì?

Lập di chúc là một hành vi pháp lý thể hiện ý chí định đoạt về tài sản của công dân sau khi qua đời. Nhiều trường hợp, di chúc được lập khi sức khỏe còn tốt, tuy nhiên, nhiều trường hợp, di chúc được lập khi người có tài sản đang lâm bệnh nặng. Vậy, làm thế nào để có một bản di chúc hợp pháp? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật hôn nhân và gia đình 2014 Nội dung

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự