Phân biệt tạm ngừng

Phân biệt tạm ngừng, hủy bỏ và đình chỉ thực hiện hợp đồng?

Tạm ngừng, hủy bỏ và đình chỉ thực hiện hợp đồng là những chế tài mà doanh nghiệp có thể áp dụng khi đối tác có hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, những chế tài trên có đặc điểm gì? Giữa các chế tài có điểm gì giống và khác nhau? Bài viết dưới đây của Luật sư X xin đưa ra cái nhìn khái quát về các chế tài tạm ngừng, hủy bỏ và đình chỉ thực hiện hợp đồng. Căn cứ: Luật thương mại 2005

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp