Quan sát công việc có tính là thử việc?

Quan sát công việc có tính là thử việc?

Khi bắt đầu một công việc mới, hầu hết người lao động đều phải trải qua giai đoạn thử việc (trừ người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ). Vậy thời gian thử việc bắt đầu từ khi nào? Thời gian quan sát công việc có được coi là thời gian thử việc không?  Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé! Căn cứ pháp lí Bộ luật Lao động 2012 Nội dung tư vấn ​​1.Thử việc được quy định như thế

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động