Quay phim chụp ảnh lúc ký hợp đồng

Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Luật sư cho hỏi, sắp tôi tôi có ký kết một hợp đồng, vì lý do muốn đảm bảo nhất quyền lợi của mình nên tôi muốn quay phim chụp ảnh lúc ký hợp đồng. Vậy có được không luật sư? Trả lời Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Các quy định của pháp luật hiện tại còn khá mơ hồ sơ vấn mà câu hỏi đề cập đến. Tuy nhiên, nếu trường hợp bạn muốn ghi chỉ là một giao dịch dân sự

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự