quốc tang

quy định về tổ chức quốc tang

Quy định về về Lễ quốc tang tại Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là bác Trần Đại Quang vừa qua đời. Đây là một nỗi buồn vô hạn đối với cả đất nước và dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Lễ tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang công bố chính thức. Dưới đây quy định hiện hành về lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như

20 Tháng Mười Một 2019| Hành chính