Quy định và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Quy định và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Quy định và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Luật pháp Việt Nam cho phép công dân thực hiện kinh doanh dưới nhiều hình thức: thành lập doanh nghiệp, thành lập hộ kinh doanh cá thể... Cũng giống như thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì muốn thực hiện kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể cũng phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp