Quy định về chở người trên thùng xe đối với ô tô

Quy định về chở người trên thùng xe đối với ô tô

Căn cứ pháp lý: Điều 72 Luật Giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 72. Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 1. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định sau đây: a) Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn; b) Khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi. 2. Không được thực hiện các hành vi sau đây: a) Chở hàng vượt quá

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính